ข้อมูลการเดินรถในเวลาเดียวกันของโทะโยะทะพันธุกรรมรถโดยสารประจำทางเริ่มแสดงที่การบริการค้นหาข้อมูลเส้นทางของแผนที่กูเกิ้ลแล้ว

ถึง เวลาค้นหาเส้นทางที่แผนที่กูเกิ้ล กลายเป็นผลการค้นหาด้วยเพชรเวลาที่กำหนด แต่การแสดงสามารถเป็นไปได้เนื่องจากการแนะนำการโยกย้ายที่ถูกต้องมากกว่าเดิมโดยปกติ เพราะส่งข้อมูลการเดินรถในเวลาเดียวกันที่เมืองคราวนี้บำรุงรักษาใหม่ให้กูเกิ้ล นอกจากนั้นถูกทำการรองรับที่ข้อมูลการเลื่อนหลายภาษาด้วย เพราะใช้ประโยชน์จากแผนที่กูเกิ้ลที่ถูกทำที่รองรับ multiple languages
ช่วยยืนยันรายละเอียดจากโฮมเพจของอำเภอ โทะโยะทะ
https://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1031628/1032059.html