ภาพโดรนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ โทะโยะทะ

ภาพโดรนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ช่วยยืนยันจากโฮมเพจของอำเภอ โทะโยะทะ
http://www.city.toyota.aichi.jp/kankou/drone.html