ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ Shop Live
การก่อสร้างความสุข 3 sankoukensetsu ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0812 5-10-29, ฟุรุเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-261-0064 การก่อสร้างความสุข 3 เป็น 44 ปีจากการก่อตั้งปีพ.ศ. 2517 ไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวเท่านั้น การก่อสร้างคอนโดประกอบด้วยผลงานจำนวนมากด้วย
ตั้งแต่จัดแสดงที่ศูนย์บ้านของตัวเอง SBS ประมาณ 30 ปีก่อน ถึงไม่ทำการโฆษณาขนานใหญ่จนถึงตอนนี้มา แต่ถูกทุกท่านสนับสนุน และเชิญวันนี้ได้
ข้อเสนอที่ทำให้ลักษณะเด่นท้องถิ่นมีชีวิตอยู่คุณเจ้าภาพงานศพที่ดิน เพราะเป็นการก่อสร้างบริษัทตัวเองได้
คุณช่างฝีมือเป็นชิซุโอะคะท้องถิ่นด้วย และการคบค้าสมาคมจากคนรุ่นก่อนอยู่ที่แต่ละทิศทาง
ช่วยติดต่อการแบ่งส่วนของที่ดินพร้อมกับการรับมรดกแบบรับคำโดยง่าย เพราะปรึกษาการประเมินราคาฟรี
อีเมล: sanko@sanko-shizuoka.co.jp

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง