ข้อมูลจุด

See/Do
น้ำร้อนของจิโคะเระเซะอิชิวนฟุเทะนเซะนโอะนเซะนเทะนชิน tokinosumikasumputennenonsentenjinnoyu ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 422-8006 5-5-1, มะกะริคะเนะ, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-287-1126 น้ำร้อนของจิโคะเระเซะอิชิวนฟุเทะนเซะนโอะนเซะนเทะนชิน ด้วยบ่อน้ำร้อนชนิดอุดมสมบูรณ์และการผ่อนคลายที่คัดเลือกด้วยตัวเองได้ ทั้งใจและร่างกายผ่อนคลาย ความดีของความสบายที่ผ่อนคลายได้ทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้ามีเสน่ห์ ใช้รถรับส่งฟรีได้จากสถานี และการกลับการไปที่วางใจได้ด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง