ข้อมูลจุด

See/Do
สวนสาธารณะบวบจุดขว้างกีฬาเบสบอล hyotanzukakoen ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 424-0887 307, ยะดะ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: สวนสาธารณะมีลักษณะพิเศษเนินที่ขยายตัวขึ้นในแบบบวบ 054-354-2273 (สำนักงานอำเภอ ชิซุโอะคะการวางผังเมือง)สวนสาธารณะบวบจุดขว้างกีฬาเบสบอล
ส่วนละเอียดเล็กเช่นราวบันไดเป็นต้นเป็นการตรวจสอบเอาด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง