ข้อมูลจุด

See/Do
สึเชียะโคะเอะน torigurumakoen ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0063 5-1, โทะริคุรุมะเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-221-1121 สึเชียะโคะเอะน camphor tree ใหญ่มากกว่า 100 ปีปีเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะ เพลิดเพลินกับใบเมเปิ้ลต้นซากุระคะวะซุฤดูใบไม้ร่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้ด้วย ไม้ลื่นและสไลเดอร์เชือกเส้นใหญ่ยาวที่ลดลงจากเนินคับคั่งไปด้วยเด็กมากมายเสมอ

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง