Tourism Spot Info

Shop
โทะคุนะกะโคะฮิสาขาใหญ่สึจิเชียว tokunagakohi Address: 4-8-20, สึจิ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 424-0806 Phone054-366-6395 โทะคุนะกะโคะฮิสาขาใหญ่สึจิเชียว ร้านค้า coffee beans ของคั่วตนเอง ทำคั่วที่จัดให้เข้ากับแต่ละถั่วโดยเครื่องคั่ว 4 ชนิดและวิธีคั่ว 4 ชนิด ลักษณะเด่นของกาแฟลาวาคั่วโดยใช้ลาวาของภูเขาไฟฟูจิที่แสงแวววาวดีด้วยรสชาติอ่อนนุ่ม

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots