ข้อมูลจุด

See/Do
ศูนย์สมบัติทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ใต้ดินอำเภอ ชิซุโอะคะ shizuokashimaizobunkazaisenta ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 424-0032 33-2, โยะโคะซุนะฮิกะชิเชียว, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-367-9436 ศูนย์สมบัติทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ใต้ดินอำเภอ ชิซุโอะคะ ศูนย์ที่จัดการโบราณวัตถุมีค่าจำนวนมากที่ถูกขุดพบที่อำเภอ ชิซุโอะคะ และเก็บรักษา ส่วนหนึ่งของสินค้าร้านค้าได้รับการจัดแสดง และเรียนสมบัติทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ใต้ดินและประวัติศาสตร์ของอำเภอ ชิซุโอะคะได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง