Tourism Spot Info

Shop
ฟุจิของเนื้อยะมะทะคะฮะระ, ฟุจิบริษัทมหาชนจำกัด fujisankogenkabushikigaishanikunofuji Address: 1210-1, โอะคิสึอะซุมะเชียว, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 424-0203 Phone054-369-0118 ฟุจิของเนื้อยะมะทะคะฮะระ, ฟุจิบริษัทมหาชนจำกัด "ฟุจิ ของเนื้อ" ของโอะคิสึนะคะเชียว, เขต ชิมิซุย้าย croquette และ fried meat cake แช่แข็งมีชื่อเสียง ปรุงรส fried meat cake กับเครื่องปรุงต้นฉบับโดยใช้หมูซึ่งผลิตในประเทศ มีความหวานเล็กน้อยลักษณะพิเศษ

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots