ข้อมูลจุด

Shop
ลูกชิ้นคามาโบะโคะซะซุโบะชิ sasuboshikamaboko ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 421-3105 69, ยุอิมะชิยะฮะระ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-375-2007 ลูกชิ้นคามาโบะโคะซะซุโบะชิ ลูกชิ้นคามาโบะโคะร้านของสิ่งของการนวด เนื้อผ้าของ small bone สีดำฮะนเพะนฮะที่ทำด้วยปลาซาร์ดีนที่เหลาให้แหลมอย่างหยาบๆ กว่าสิ่งที่จำหน่ายตามท้องตลาดอร่อย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง