ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ
เน็ตองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรน้ำใสบริสุทธิ์ที่แน่นอน shimizu net ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 424-0013 17-11, ชิโมะโนะมิโดะริเชียว, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: เน็ตองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรน้ำใสบริสุทธิ์ที่แน่นอน เป็นจุดที่การใช้ของระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง