Tourism Spot Info

Shop
ร้านค้ามิยะฮะระ miyaharashoten Address: 331, คะนบะระเซะกิซะวะ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 421-3214 Phone054-385-2264 ร้านค้ามิยะฮะระ โรงงานการแปรรูปที่ก่อตั้งขึ้นก่อนสมัยปี 1940 มีการขอร้องจากผู้บริโภคด้วย และเปิดที่การขายเวลาปี 1985 ตอนนี้ขายขนมที่แปรรูป foods boiled down in soy สินค้าของร้านค้ามิยะฮะระ foods boiled down in soy ที่ทำโดยใช้การหนีอย่างเร็วเดอะไม่ใช่น้ำตาล ความลึกขึ้นในรสชาติกับ Terry และแนะนำแก่ผู้ติดตามของข้าว

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots