ข้อมูลจุด

Experience / Learn
Alphabet Soup (น้ำแกงตัวอักษร) arufuabettosupu ที่อยู่: อาคารคะวะมุระ 〒 420-0039 2-4, คะมิโกคุเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะโทรศัพท์ 2F : 054-252-3669 Alphabet Soup (น้ำแกงตัวอักษร) อาคารช่วงวัยเยาว์นานาชาติแรกที่ชิซุโอะคะที่เปิดโรงเรียนปีพ.ศ. 2555 ห้องเรียนที่สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวออสเตรเลียที่ชิซุโอะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 โตขึ้นในฐานะโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เรียนด้วยสื่อการสอนที่เดียวกันกับนักเรียนต่างประเทศ และได้รับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเหมือนกับคนพื้นเมือง หลังเลิกเรียนและวันเสาร์ โรงเรียนเด็กการสนทนาภาษาอังกฤษแสดงการเปิดหลักสูตรด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง