Tourism Spot Info

Shop
ร้านค้าคุซะนะกิ, ชิซุโอะคะเครื่องดนตรีที่รวมโมจิ mochizukigakkishizuokakusanagiten Address: 3-1-25, คุซะนะกิซุกิมิชิ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 424-0885 Phone054-368-6211 ร้านค้าคุซะนะกิ, ชิซุโอะคะเครื่องดนตรีที่รวมโมจิ การจัดการของเปียโนคือจำนวนทั้งประเทศที่โดดเด่น musical instruments store ที่โน้ตดนตรีครบมากกว่า 20,000 เล่มด้วย
นอกจากเปียโน มีการขายการจัดแสดงเช่นเครื่องดนตรีประเภทเป่าหรือไวโอลินด้วย

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots