ข้อมูลจุด

See/Do
สวนสาธารณะอุโทะซะคะอิเคะดะเป้าหมาย utozakaiketamokutekikoen ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 424-0873 645, อุโทะอุซะคะ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: สวนสาธารณะที่มีสระน้ำที่ใหญ่ในเขตที่ดิน 054-354-2273 (สำนักงานอำเภอ ชิซุโอะคะการวางผังเมือง)สวนสาธารณะอุโทะซะคะอิเคะดะเป้าหมาย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง