ข้อมูลจุด

See/Do
สวนเกษตรมะสึนะกะ matsunaganouen ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 421-3115 98-1, ยุอินิชิคุระซะวะ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-375-2297 สวนเกษตรมะสึนะกะ สวนเกษตรที่เพาะปลูก citrus fruits เช่นมะนาวที่ steep slope ของยุอิ ซื้อแยมเบียร์ทำเองที่ทำด้วยปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นโดยใช้ citrus fruits เลี้ยงดูได้ที่ free-market policy สถานที่พักผ่อนริมทางหลวงฟุจิคะวะในชื่อเสียง โดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชปุ๋ยเคมีนี้ การล่าสัตว์บลูเบอร์รี่เปิดฤดูร้อนด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง