ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ
สมาคมการรายงานน้ำใสบริสุทธิ์สำนักงานสรรพากรการอยู่ภายในขอบเขตอำนาจสีฟ้า shimizuzeimusyokannai aoiroshinkokukai ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 424-0821 6-17, อะอิโอะอิเชียว, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-353-2555 สมาคมการรายงานน้ำใสบริสุทธิ์สำนักงานสรรพากรการอยู่ภายในขอบเขตอำนาจสีฟ้า เป็นจุดที่การใช้ของระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง