ข้อมูลจุด

Shop
ร้านค้า MARUZEN& JUNKUDO ใหม่ชิซุโอะคะ maruzenjunkudoshotenshinshizuokaten ที่อยู่: 〒 420-0839 ทะคะเจียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 1-1-1 ชิซุโอะคะใหม่โทรศัพท์เซะโนะบะ 5F : 054-275-2777 ร้านค้า MARUZEN& JUNKUDO ใหม่ชิซุโอะคะ ร้านหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นเพราะการทำงานร่วมกันของ JUNKUDO และร้านหนังสือ Maruzen ชั้นหนังสือเรียงแบบเป็นแถว และร้านค้าชิซุโอะคะใหม่ที่ชื่อว่าพื้นที่สถานที่ขายภายในจังหวัดอันดับหนึ่งเหมือนหอสมุดที่ใหญ่เลยในนั้นด้วย ตกใจ เพราะพูดว่าการจัดเตรียมสินค้า 500,000 เล่มประจำ! ชนิดหลากหลายที่ชนิดไหนไม่ไม่ได้ดีกว่าจากหนังสือ literary arts หนังสือการ์ตูนนิตยสารถึงหนังสือเทคนิคด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง