Tourism Spot Info

Wi-Fi Experience / Learn Evacuation Zones
อาคารการปฏิสัมพันธ์คะนบะระการเรียนรู้ตลอดชีวิต kanbarasyougaigakusyuukouryuukan Address: 1-21-1, คะนบะระชินเดะน, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 421-3211 Phone054-385-4331 อาคารการปฏิสัมพันธ์คะนบะระการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้ ภาพลักษณ์ภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะที่ใส่เก้าอี้ไม้แบบเป็นตารางที่ทำให้นึกถึงมะชิยะของสมัยเอโดะเข้าไปข้างในเป็นที่สังเกต

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots