ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ Tourism Info Centers
กระเป๋าชิซุชิคะข้อมูล shizuchikajouhoupocket ที่อยู่: พื้นที่ด้านหน้า 〒 420-0851 คุโระกะเนะเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ (ลานกว้างสถานีชิซุโอะคะทางออกทิศเหนือใต้ดิน) โทรศัพท์: กระเป๋าชิซุชิคะข้อมูล เป็นจุดที่การใช้ของระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง