Tourism Spot Info

Wi-Fi Eat
โยะชิคะวะการปรุงอาหารญี่ปุ่น yoshikawa Address: 1-2-20, อุวะฮะระ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 424-0871 Phone054-345-7522 โยะชิคะวะการปรุงอาหารญี่ปุ่น ถ้ากิน "ปลาสดชิซุมะเอะ" อร่อยที่นี่!
ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นดีที่มีประวัติศาสตร์ที่ถูกบอกว่า จิโระเชียว ชิมิซุโนะมาเยือนด้วย ช่องว่างของผลรวมที่อาหาร ในขณะที่จ้องไปที่สวนญี่ปุ่นเพลิดเพลินได้

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots