ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ
ห้องเรียนโฮะมุโคะนจิวคุฮะโทะริ, ชิซุโอะคะ homeconjuku shizuokahatorikyoushitsu ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 421-1215 6-6-1, ฮะโทะริ, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-276-0209 ห้องเรียนโฮะมุโคะนจิวคุฮะโทะริ, ชิซุโอะคะ เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง