ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ Cafes Eat Shop
ห้องชุด Blossom Flowers sweet blossom flowers ที่อยู่: โทรศัพท์ลำ 〒 422-8005 616-2, อิเคะดะ, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะพระราชวังอะโอะอิ 105 : 054-261-7550 ห้องชุด Blossom Flowers เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง