ข้อมูลจุด

See/Do Experience / Learn
บ้านโคะอิเคะ koiketei ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 421-3112 464-9, ยุอิเทะระโอะ, ชิมิซุ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-376-0611 บ้านโคะอิเคะ ตึกที่ทิ้งเค้าหน้าในอดีตในระหว่างทางที่ไปจากสถานียุอิอาคาร JR ของผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการสร้างสมัยเมจิถึงทิศตะวันตกไว้ ที่อาคารของผู้ใหญ่บ้านโทะคะอิโดะที่ได้รับการสร้างสมัยเมจิ ถามเกี่ยวกับบ้านเรือนราษฎรในตอนนั้น และรู้ จัดแสดงเอกสารประวัติศาสตร์มีค่าในบ้านพักอาศัยด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง