Tourism Spot Info

Shop Live
เมือง JA อำเภอ ชิซุโอะคะ Farmers Market อะซะฮะทะจิมะน jieshizuokashifuamazumakettoasahatajimanichi Address: 322, คิทะ, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 420-0961 Phone054-249-1005 เมือง JA อำเภอ ชิซุโอะคะ Farmers Market อะซะฮะทะจิมะน ผักสดที่สร้างขึ้นเกษตรกรท้องถิ่นถูกจัดเรียงอย่างแออัดเต็มไปหมดในร้าน และรู้ฤดูทุกฤดูกาลอย่างราบรื่น ชื่อผู้ผลิตถูกพิมพ์ในบาร์โค้ด และได้สินค้าที่ชอบด้วยกันกับความโล่งอก ที่เมืองความภูมิใจที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและบริโภคในท้องถิ่น ช่วยยกย่อง "สินค้า ของความภูมิใจ" ของผู้ผลิต

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots