ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ See/Do
ชิชิเคะนเชียว MIRAIE แอนสังคมหอประชุม (มิระอิเอะ) อีกครั้ง miraie rian communityhall shichikencho ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0035 12-4, ชิชิเคะนเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-270-8991 ชิชิเคะนเชียว MIRAIE แอนสังคมหอประชุม (มิระอิเอะ) อีกครั้ง เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2557 ชั้น 1 ชั้น 2 ของ "ชิชิเคะนเชียวทะเลคลื่น" ทำการปฏิสังขรณ์ และเกิดชีวิตใหม่ในฐานะ "แอน MIRAIE อีกครั้ง" ศูนย์ "ชิชิเคะนเชียวสังคมหอประชุม" ที่อยากให้ความสนใจเป็นพิเศษในนั้นด้วยขยายฟังก์ชันสังคมท้องถิ่นให้ใหญ่ขึ้น และกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำด้วยเมือง ใช้พื้นที่ที่ถูกใช้ในหอประชุมขนาดใหญ่และการประชุมและห้องทำงานอเนกประสงค์ของจำนวนคนที่จุได้ 255 คนที่เกิด เพียงเพราะเป็นซากปรักหักพังของโรงภาพยนตร์ Piccadilly ZERO ได้ นอกจากนั้น ว่าแผนกต้อนรับกลายเป็นพื้นที่อิสระ และมีการพักและการใช้ของกลุ่มเด็กที่กำลังช้อปปิ้งอยู่มากมายด้วย ระบบไว-ไฟอิสระอาจจะสามารถใช้ได้ และถูกเป็นทรัพย์สมบัติที่สำคัญการใช้ของนักธุรกิจด้วย นอกจากนี้เป็นไง เพราะตรวจสอบการขายของสินค้าของท้องถิ่นและข้อมูลงานท้องถิ่นได้ที่นี่ ตอนรอ และไปหาในฐานะจุดยุทธศาสตร์ของการเดิน

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง