ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ Eat
ฮะคุ hiro ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0033 6-12, เชียววะเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะโมะโทะเมะโทะโมะเทะอิอาคารชั้น 1 : 054-251-3663 ฮะคุ เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง