ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ Eat
โนะเฮะโซะ noheso ที่อยู่: อาคารโคะอิซุมิ 〒 422-8067 1-2, มินะมิเชียว, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะโทรศัพท์ชั้น 1 : 054-260-7728 โนะเฮะโซะ เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง