Tourism Spot Info

Wi-Fi
บริเวณศูนย์กลางของชิซุโอะคะ Maple Holmes maplehomes shizuokachuuou Address: 5-17-10, คุนิโยะชิดะ, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 422-8004 Phone054-207-8721 บริเวณศูนย์กลางของชิซุโอะคะ Maple Holmes เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots