Tourism Spot Info

Wi-Fi
บริเวณศูนย์กลางของชิซุโอะคะปลาซูซูกิสนามกีฬา suzuki arena shizuokachuuou Address: 182-2, อิเคะดะ, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 422-8005 Phone054-267-7717 บริเวณศูนย์กลางของชิซุโอะคะปลาซูซูกิสนามกีฬา เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots