ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ
ห้องรูปโฮะเทะรุอะโซะชิอะชิซุโอะคะ hotel assosia shizuoka syashinshitsu ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0851 56, คุโระกะเนะเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-254-2654 ห้องรูปโฮะเทะรุอะโซะชิอะชิซุโอะคะ เป็นจุดระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถใช้ได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง