ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ Shop
ทะเคะเมะ;เมะอิโดะ chikumeidou ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0031 2-4-3, โกฟุคุเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-254-8888 ทะเคะเมะ;เมะอิโดะ ร้านชา "ทะเคะเมะ;เมะอิโดะ" ซึ่งมีฐานมั่นคงมีประวัติศาสตร์มากกว่า 230 ปี สินค้าต้นฉบับเช่นเชียะโทะอุซุเกิดขึ้นอย่างเชื่อมั่นด้วย ขณะให้คุณค่าประเพณี จัดเตรียมชุดน้ำชาจำนวนมากเช่นกาน้ำชาอย่างพร้อมเพรียงด้วย และน่าจะรู้เกี่ยวกับความสนุกสนานของน้ำชาประจำวันได้ด้วย

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง