ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอ ชิซุโอะคะสถานีชิซุโอะคะ (ประตูทิศใต้) Exit Tourist ข่าวสาร office Shizuoka Station เซาท์ ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 420-0851 50, คุโระกะเนะเชียว, อะโอะอิ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-251-5880 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอ ชิซุโอะคะสถานีชิซุโอะคะ (ประตูทิศใต้) เป็นจุดที่การใช้ของระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง