ข้อมูลจุด

ระบบไว-ไฟ
สวนฮิระซะวะการโต้คลื่น hirasawa riding garden ที่อยู่: โทรศัพท์ 〒 422-8013 717-1, ฟุรุยะโดะ, ซุรุกะ-คุ, อำเภอ ชิซุโอะคะ, จังหวัด ชิซุโอะคะ: 054-262-5470 สวนฮิระซะวะการโต้คลื่น เป็นจุดที่การใช้ของระบบไว-ไฟ " Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ" อิสระสามารถได้

สินค้าบริการ

ไม่มีสินค้าบริการ

Information

คูปอง

ไม่มีคูปอง

จุดบริเวณใกล้เคียง