การใช้ของระบบไว-ไฟ

1 ยืนยันฟังก์ชันระบบไว-ไฟกลายเป็น ON จากการติดตั้งของเครื่องปลายทาง วิธีใช้ของ Wi-fi อิสระ 2 เลือก " xxxx_Free_Wi-Fi" จากหน้าจอระบบไว-ไฟเน็ตเวิร์คของแต่ละเครื่องปลายทาง วิธีใช้ของ Wi-fi อิสระ 3 เปิดเบราเซอร์ และช่วยดำเนินขั้นตอนในการดำเนินการตามคำสั่งของหน้าจอ ※วิธีของขั้นตอนในการดำเนินการหลากหลายไปตามผู้ประกอบกิจการบริการการสนับสนุน วิธีใช้ของ Wi-fi อิสระ 4 พอขั้นตอนในการดำเนินการเสร็จ อินเตอร์เนตสามารถใช้ได้ขึ้น วิธีใช้ของ Wi-fi อิสระ หาจุดระบบไว-ไฟที่ MAP

วิธีการใช้ตามกำหนดผู้ประกอบกิจการ