Tourism Spot Info

Wi-Fi Live
บริเวณศูนย์กลางของนะกะโอะคะศาลาประชาคม (หอประชุมไอริส) ayamekaikan Address: 346-1, นะกะโอะคะ, อิซุโนะคุนิ-ชิ, จังหวัด ชิซุโอะคะ 〒 410-2292 Phone055-948-1460 บริเวณศูนย์กลางของนะกะโอะคะศาลาประชาคม (หอประชุมไอริส) เป็นศูนย์แลนไร้สาย "ระบบไว-ไฟ IZUNOKUNI FREE" สาธารณะสามารถใช้ได้ อ้างอิงโฮมเพจไอริสหอประชุมเกี่ยวกับใจความสำคัญหรือค่าใช้ของศูนย์

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots