กับ ShizuPass

SHIZUPASS (ชิซุพะซุ)

SHIZUPASS (ชิซุพะซุ) เป็นชื่อเล่นของ Open Wi-Fi.jp " ย่าน Middle จังหวัด ชิซุโอะคะ"
เป็นการท่องเที่ยวที่การเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรูปแบบที่รองรับ ( multiple languages ) ระบบไว-ไฟเว็บไซต์ที่หาระบบไว-ไฟฟรีจุดของแต่ละย่านตอนกลางรัฐบาลท้องถิ่นและข้อมูลการท่องเที่ยวหลังการลงจอดได้อย่างเข้าใจง่ายที่ MAP

รัฐบาลท้องถิ่นการเข้าร่วม
จำนวนระบบไว-ไฟ ตัวเลขสถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอ ชิซุโอะคะ 402 1027
อำเภอ ยะอิซุ 67 79
อำเภอ ฟุจิเอะดะ 30 42
อำเภอ ชิมะดะ 54 77
ตำบล โยะชิดะโจ 10 21

Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ

SHIZUPASS (ชิซุพะซุ)

บริษัทผู้รับจ้างกลุ่ม