กับ ShizuPass

SHIZUPASS (ชิซุพะซุ)

SHIZUPASS (ชิซุพะซุ) เป็นชื่อเล่นของย่าน Open ระบบไว-ไฟ.jp Middle จังหวัด ชิซุโอะคะ
เป็นการท่องเที่ยวที่การกระโดดรูปแบบที่รองรับ ( 5 languages ) ระบบไว-ไฟเว็บไซต์อินหาระบบไว-ไฟฟรีจุดของแต่ละย่านตอนกลางรัฐบาลท้องถิ่นและข้อมูลการท่องเที่ยวหลังการลงจอดได้อย่างเข้าใจง่ายที่ MAP

รัฐบาลท้องถิ่นการเข้าร่วม
ตัวเลขระบบไว-ไฟ ตัวเลขสถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอ ชิซุโอะคะ 362 973
อำเภอ ยะอิซุ 63 75
อำเภอ ฟุจิเอะดะ 30 42
อำเภอ ชิมะดะ 54 77

Paradise Shizuoka ระบบไว-ไฟ

SHIZUPASS (ชิซุพะซุ)

บริษัทความร่วมมือกลุ่ม