.jp Open ระบบไว-ไฟเป็นการท่องเที่ยวที่การกระโดดรูปแบบที่รองรับ ( 5 languages ) ระบบไว-ไฟเว็บไซต์อินหาจุดระบบไว-ไฟฟรีและข้อมูลการท่องเที่ยวหลังการลงจอดได้อย่างเข้าใจง่ายที่ MAP